Sillamäe ristmike eskiislahend

26Sillamäe linnas asuvate ristmike rekonstrueerimise eskiislahendit tutvustav video.

https://www.youtube.com/watch?v=mcAPQnlKrgc