Annikvere-Neanurme leping sõlmitud

24.01.2017 sõlmiti Maanteeametiga leping “Põhimaantee 2 Annikvere – Neanurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus”.